Slovenščina

SPLOŠNI POGOJI PREVOZOV OSEB

Izvajalec (Benuga, prevozi, servis in turizem Peter Benedejčič s.p.) izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve. Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb brez spremstva ali pooblastila skrbnika. Izvajalec ne opravlja prevozov živali.

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih.

 

REZERVACIJA / POTRDITEV REZERVACIJE

Rezervacija je potrjena, ko naročnik za omenjeno storitev prejme potrditev po mailu ali sms sporočilu. Veljavne so le tiste rezervacije storitev, ki jih izvajalec pisno potrdi. Potrjena rezervacija vsebuje podatke naročnika, število oseb, potrditev zahtevanega termina, lokacije vstopa oziroma začetka poti, lokacija končne poti ter fiksno določeno ceno za rezervirano storitev. Nepotrjena rezervacija za izvajalca ni zavezujoča.

 

PLAČILO STORITVE

Plačilo storitve se izvrši neposredno po koncu same vožnje. 

Možna odstopanja so pogodbene stranke, ki naročajo storitve izvajalca za svoje upravičence. V tem primeru je obvezen dokument prejeta naročnica / pogodba podjetja ter pisno naročilo v obliki e-sporočila. Spisek potnikov je v tem primeru tudi obvezna sestavina naročila. Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila računa v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom določenim na izdanem računu.

 

ODPOVEDI 

Pridržimo pravico o zahtevanju kupnine.

V primeru nenadnih / nepričakovanih odpovedi zaradi npr. sprememba prihoda letala na drugo letališče kot je bilo rezervirano in vplačano; izguba / zamuda leta v prihodu (po lastni krivdi); izvajalec ni dolžan vrniti vplačila za omenjeno storitev. ZAČETEK VOŽNJE

Začetek vožnje je začetek vožnje definiran s trenutkom, ko naročnik in izvajalec skleneta pisni dogovor o storitvi: Ko naročnik zasede svoje mesto v vozilu, lahko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Ali po sistemu garaža-garaža.

 

PREKINITEV VOŽNJE

Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 km je predviden postanek do 10 min, ter do 20 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori s potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo.

 

KONEC VOŽNJE/ FINNISH, ENDING POINT

Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi potniki. Ali po sistemu garaža-garaža.

 

OKVARA VOZILA/ VEHICLE FAILURE

Okvara vozila izvajalcu nalaga obveznost priskrbeti nadomestni prevoz na svoje stroške. V primeru, kadar nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 6-ih ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, uporabniku povrne stroške prevoza / storitve v celoti.

Uporabnik v primeru okvare vozila na povrnitev drugih stroškov kot teh navedenih, ni upravičen. Okvara vozila ter vpliv višje sile ni razlog za odškodnino.

 

VARNOST IN ODGOVORNOST

Vsa vozila so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza. Vsa vozila imajo tudi zavarovanje z asistenco.

Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov pri čemer s tem ravnanjem lahko povzročijo škodo na vozilu ali sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, je voznik obvezen zaustaviti vožnjo ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila.


PRTLJAGA

Naročnik prevoza je upravičen do 1 kosa ročne prtljage 8 kg (dimenzije 55 x 40 x 20 cm) in 1 kosa osebne prtljage (do 20 kg). Ob predhodni najavi / rezervaciji ter doplačilu je možna dodatna prtljaga, športna oprema, kolesa, smučarska oprema, jadralna deska itd …

V kombi vozilo ni dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. 

Voznik ne odgovarja za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu.

 

ODPOVED PREVOZA S STRANI IZVAJALCA

Zanj šteje vsaka odpoved prevoza izvajalca. Izvajalec lahko delno ali v celoti odpove prevoz, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti, jih predvideti ali preprečiti. Izvajalec je uporabnike dolžan obvestiti o odpovedi najmanj 24 ur pred pričetkom prevoza.

 

ODPOVED PREVOZA S STRANI NAROČNIKA

Naročnikova odpoved potovanja mora biti opravljena pisno (ustrezna je tudi oblika elektronske pošte na naslov: benugasp@gmail.com) ali ustno ( na telefonski št. Lastnika podjetja Benuga).

Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije, ki znašajo 40 % vrednosti naročene vožnje.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim odkritjem.

SPLOŠNI POGOJI BENUGA CLEANING 

Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj
opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o
varstvu potrošnikov.

POSLOVNI PROSTORI IN DELOVNI ČAS
Naslov podjetja: Staro Selo 47, 5222 Kobarid
 Ostale možne lokacije se uporabljajo v oglaševalske namene, preko partnerskih podjetij ali socialnih
omrežij.

Delovni čas:
Od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00; Sobote od 7.00 do 14.00, nedelje in prazniki zaprto razen v
primeru individualnih dogovorov.
Delovni čas podporne in naročniške službe je od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure na
telefonski številki podjetja ali e-mailu. 

CENE
Cenik se postavi na podlagi informativnega dogovora in je odvisen od načina dela / želja naročnikov.
Po ogledu delovnega mesta se naredi individualna pogodba in se jo prilagodi vsakemu naročniku.
Obračun se dela enkrat na mesec.
Cenik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
Cene veljajo na celotnem ozemlju  Republike Slovenije.
Ob zamudi pri plačilu oz. neporavnani obveznosti obračunavamo zakonske zamudne obresti katere
postanejo del cene po pretečeni valuti.
 
NAROČILA
Naročila za pripravo ponudb sprejemamo med delovnim časom po telefonu, preko spletne
naročilnice in na elektronski poštni naslov:  benugasp@gmail.com
Naročila, poslana preko spletne naročilnice in elektronske pošte, sprejemamo tudi izven delovnega
časa.
Naročila potrdimo s ponudbo ali z odgovorom preko elektronske pošte, izrecno tudi preko
telefonskega kontakta. Kupec mora ponudbo potrditi z naročilnico, ali z elektronsko pošto ali po
telefonu.
 
REZERVACIJE TERMINOV
Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.

PONUDBE
Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.
Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale
spremembe.
Veljavnost ponudbe:
Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v eurih in NE vključujejo
DDV, razen kjer je na ponudbi drugače specificirano. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila.
 Slike objavljene na spletni strani so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega
stanja.
 
OPRAVLJENA STORITEV
Za izvršitev storitev je potrebno predhodno naročilo, plačilo pa se izvrši gotovinsko, ali preko TRR. Na
račun  razen, če ni s “POGODBO O REDNEM POSLOVNEM SODELOVANJU” drugače določeno.
Po opravljeni storitvi  izdamo dobavnico, originalni račun pa vam pošljemo v roku 7 dni. S podpisom
na dobavnici ali delovnem nalogu kupec potrdi opravljeno storitev.
Za zamudo pri opravljanju storitev zaradi višjih sil ne odgovarjamo.
Storitev se izvaja na račun in riziko kupca, vse predmete ki bi jih pri delu lahko poškodovali mora
kupec na svoje stroške odmakniti od predmeta čiščenja.
Delne dobave storitev so možne v dogovoru s kupcem.
 
NAČIN PLAČILA
100% plačilo z gotovino ob dobavi storitev in/ali plačilo v roku 7-14 dni, razen, če ni s pogodbo
drugače določeno.
 
 
RAČUNI
Računi se izdajajo na podlagi dobavnice ali delovnega naloga.
Cena storitve na računu velja po ceni, ki je določena v ponudbi ali dogovoru.
Račun prejme kupec v roku 7 delovnih dni, razen če je v pogodbi opredeljeno drugače.
 Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki ali
na papirju, en izvod na papirju in v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja BENUGA,
prevozi, servis in turizem Peter Benedejčič s.p.
Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar
kupec izrazi željo, da je dokument napisan še dodatno v tujem jeziku.
Dostop do dokumentov hranjenih v podjetju Benuga, prevozi servis in turizem, Peter Benedejčič s.p. 
je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja.
 
PRAVICA DO ODSTOPA OD OPRAVLJANJA STORITVE
Kupec ima pravico da odstopi od ponudbe, po opravljeni storitvi pa odstop ni mogoč. 

VARSTVO PODATKOV
Podatki, ki jih naročnik posreduje podjetju Benuga, prevozi, servis in turizem, Peter Benedejčič s.p.,
se bodo uporabljali izključno za interno uporabo, in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu
podjetju. 

RAZNO
Vsak poslovni partner oz. kupec na zahtevo prejme kopijo “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” v pisni
obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.benuga.si . Poslovni partner vedno lahko
zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”, ne upoštevamo.
Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA”,
bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče
najbližje sedežu podjetja Benuga, Peter Benedejčič s.p.
Vsakokratne spremembe, dopolnila, dodatki itd. “SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA” so objavljeni na
spletni strani podje Benuga; www.benuga.si
Podjetje Benuga, Peter Benedejčič s.p. NI zavezanec za DDV.

English

TERMS AND CONDITIONS BENUGA DRIVE

 

GENERAL  CONDITIONS OF TRANSPORT OF PERSONS

CONTRACTOR (BENUGA, drive, service and tourism Peter Benedejčič S.p.) provides services with the vihacles under the laws and conditions, given from the slovenian country. Accordingly to this laws,company provides terms and conditions, which are used in all the services, that company offers. 

Contractor does not drive children under 18 y.o., without any confirmation of the parents, or supervision o fan adult relative. Contractor does not make the transfers for animals. 

 SUBSCRIBER is any client under the contract and is ordering the drive. Is the person, who pays for the services, except, there are not any other agreement made before service is provided.

Contractor is not obligated to preform the service for people, who are not accepting the terms and conditions.

 

RESERVATION/CONFIRMATION OF THE RESERVATION

Reservation is being confirmed, when subscriber gets confirmation via e-mail or text message. The reservation, whch are confirmed with the message are accepted, any additional service has to be confirmed from both sides,  contractor and subscriber. 

In confirmation of the reservation, there are information about the subscriber, number of the guests, date and hour, starting and finnishing spot and final price. 

Unconfirmed reservation is not obligated for contractor. 

 

PAYMENT OF THE SERVICE

Payment of the service has to be made in cash payment, directly at the ending point of the drive, or with bank transfer to the BENUGA transactional account.

Possible are individual changes for the contractional subscribers, who order the services for their clients. The confirmation of the reservation is written confirmation via e-mail or text message. The information of the drive stays same. Contractional subscribers are alowed to do the payment in 14 days or up to the date, listed on the payment invoice.

 

CANCELATION

We reserve the right to a refund of the purchase price.

In the case of changing service last minute or its cancelation of the service last minute, contractor can charge up to 70% of the original price. In case of changes during the service, contractor is able to changeng the price according to additional costs.

Contractor is obligated to refund the service costs in case, that mistake, problem, etc. Was found to be made from the contractor’s side.

 

START OF THE SERVICE

Start of the service is the point when reservation is confirmed and subscriber gets a spot in the vehicle. The drive is being made in sistem garage-garage, from starting to ending point, except the agreed changes.

 

INTERUPTION OF THE SERVICE

Interuption of the drive is the stop, between starting and ending point, where all participians have 10 minutes (up to 250 km) and 20 minutes (more than 250 km) pause. 

In stops, which can be longer, both sides have to agree. If the stops are longer and demanded/ confirmed from the subscriber, the company is not responsible for the delay to the ending spot. 

 

FINNISH, ENDING POINT

The finnish point of the service is done, when all the subsribers leave the vehicle on the ending point, destination. Sistem garage – garage. On the final destination, the payment has to be provided. 

 

VEHICLE FAILURE

Vehicle failure obligates the contractor to get other service on company’s costs. When that is not possiblewithin 6 hours, from the failure point, contractor is obligated to refund the service costs. 

Vehicle failure and events which are not  in contractors responsibility are not base for compensation.SAFETY AND RESPONSIBILITY

All vehicles are properly inspected and are in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia, accident insurance for passengers is included in the price of transport. All vehicles also have assisted insurance.

The additional duties of the driver of the vehicle impose an obligation to act in the sense of good stewardship in relation to both the vehicle and the passengers. In the event of dangerous behavior of passengers, which by doing so may cause damage to the vehicle or himself and others and cause bodily injury, the driver is obliged to stop driving and ensure the safety of other passengers and the vehicle before continuing to drive.

 

LUGGAGE

The client is entitled to 1 piece of hand luggage 8 kg (dimensions 55 x 40 x 20 cm) and 1 piece of personal luggage (up to 20 kg). With additional announcement / reservation and extra charge, additional luggage, sports equipment, bicycles, ski equipment, windsurfing, etc …

Dangerous substances and objects such as: radioactive substances, explosives, flammable liquids, gas cylinders with butane or propane, weapons, knives, poisons, corrosive substances, acids, magnets, infectious substances: viruses and bacteria, drugs are not allowed in the van.

The driver is not responsible for personal belongings lost or forgotten in the vehicle.

 

CANCELATION OF THE TRANSFER –  DRIVER

Driver can cancel the drive, in cases, that there are situation, which can not be predicted or changed. The cancelation of the drive should be informed to the consumer.

 

CANCELATION OF THE TRANSFER – CONSUMER

Consumer is obigatored to cancel the transfer before drive via e-mail or phone call. The cost of cancelation is messured in 40% of total amount.

 

SAFETY OF THE DATAS

Given information will be for internal use and will not be given to third person or other company.

TERMS AND CONDITIONS BENUGA CLEANING

Tearms and conditions are made in accordance with consumer protection act. In case of missunderstanding or lack of information, the act of consumer protection can be used.

 

BUSINESS LOCATION AND WORKING HOURS

Business adress: Staro selo 47, 5222 Kobarid

Other locations can be used in promotion, with partner businesses or social networks.

Working hours:

  • Monday to Friday: 8.00-18.00,
  • Saturday: 08.00—14.00,
  • Sunday, holidays: Closed (Individual agreements);

PRICES

Prices are made upon the informative agreement and it is conected with work conditions/ owner wishes.

After the working location, indidual offer is made and it is personalised to the subscriber.

The prices and caluclations are made 1-2 a month.

The prices can be changed , due to change of work, location, equipment prices, special wishes of the owners, etc.

The prices are valued in Slovenia.

Late payments or unpayd amounts can be charged with additional interests connected to law.

 

ORDERS

Orders for service can be accepted in working hours, via e-mail: benugasp@gmail.com, telephone number or thru the web inquiry on website: www.benuga.si

Work is confirmed with agreed offer or answer on the e-mail, or in any other written confirmation. Buyer has to accept the offer, before work is started.

RESERVATION OF THE TERMINS

Reservations of the termins are made upon the agreement with contacting person.

 

OFFER

Offer is made upon previous inquiry. 

After the contrat is finnished, it can be extended with the added changes and prices, after the signment of both parties.

 

Value of the offer:

If there is not written different, offer is value for 14 days, after that, the offer is not valid anymore.

The prices are made on current situation and can be chaged after the contract is finnished.

Prices are in EUR and DO NOT include tax.

Photos for promotion can be simbolical and maybe do not include current situation.

 

PROVIDED SERVICE

For fullfiling the order, the writen inquiry has to be confirmed with both parties, the payment can be then made sirectly or can be transacted to bank account.

Organisation keeps the evidences of hour povided and work made at the requested locations.

 

WAY OF PAYMENTS

 100% payment have to be made in 14 days after the date, the invoice is issued, except for the contracts, which have different terms and coditions.

INVOICES

INVOICES are made on premade offer,which was accepted with both sides.

Invoices are made with the prices, wich are described in offer.

All the invoices are given to customer v9a e-mail, or hand given, with one copy handed to customer, other is saved in BENUGA, Peter Benedejčič S.p., fcompany.RIGHT OF CANCELING THE CONTRACT

Consumer is able to cancel the offer, after the service is being made, there is no possibility to cancel the contract.


SAFETY OF THE DATAS

Given information will be for internal use and will not be given to third person or other company.

GENERAL INFO.:

Every buisenss partner and consumer gets  ”General terms and condition” in written form. There are condition written on our website www.benuga.si. Since the terms and conditions are well known, we do not accept  the state of not knowing general terms and conditions.

In case of inconviniences and fights, company will try to do everything to solve problems with minimal negative impact. In any other case,  the court, which is closest to company BENUGA, Peter Benedejčič S.p. will help to arrange the problems.

Any changes, additions,dopolnila etc. » GENERAL TERM ANS CONDITIONS« are published on the Benuga website: www.benuga.si .

Company Benuga, Peter Benedejčič s.p. IS NOT  binder for DDV